1 MIN LÄSNING

Kundservice i kristider

2020-06-01 Gustav Tranback
 
 

Coronaviruset har drastiskt förändrat vår vardag såväl privat som i sin yrkesroll. Enligt Harvard Business Review är de som kanske är hårdast ansatta kundservice. Därför har vi satt ihop den här guiden om hur du bäst hanterar kundservice vid krissituationer, och kanske minst lika viktigt, hur ni hanterar tiden efter krisen.

 
 
 
2020-06-01 Gustav Tranback
 
 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för tips, inspiration och nyheter kring kundservice!