1 MIN LÄSNING

Så effektiviserar du er kundservice

2021-01-18 Björn Lilja
 
 

“Effektiv kundservice”. Det är två ord som ofta hänger samman när vi pratar om vår kundservice. Att de två orden används så ofta tillsammans avslöjar att vi har ett ganska snävt perspektiv på kundservice. Viljan att skapa en mer effektiv kundservice indikerar att vi vill spara kostnader kopplade till funktionen.

Det är förstås en både rimlig och bra ambition, inte minst när antalet ärenden ökar vilket driver kostnader genom ytterligare personalbehov. Men idag är kundservice en så viktig funktion för kundnöjdhet, lojalitet och merförsäljning att frågan om att skapa en effektiv kundservice alltid måste ses i det perspektivet. I den här guiden vill vi hjälpa dig att tänka på effektivisering på rätt sätt.

 
 
 
2021-01-18 Björn Lilja
 
 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för tips, inspiration och nyheter kring kundservice!