Bättre SEO och mer organisk trafik med Kundo Forum

Adam Svensson

Adam Svensson

Är du en av oss som många gånger kommit i kontakt med begreppet "SEO", men kanske inte helt förstått vad det innebär? Eller är du kanske väl bekant med begreppet, men nyfiken på hur Kundo Forum påverkar SEO? Då är detta ett inlägg för dig!

Vi börjar från början - Vad är SEO?

SEO är en förkortning av Search Engine Optimization och översätts till sökmotorsoptimering. Att jobba med det innebär att jobba med att få en webbplats att synas högt upp i sökresultaten på ett eller flera utvalda sökord. Detta gör man för att det innebär fler användare som klickar på sökresultat som leder till just din webbplats. Görs det rätt så skapas mer relevant trafik till webbplatsen vilket i sin tur innebär större intäktsmöjligheter.

I Sverige handlar sökmotoroptimering nästan uteslutande om att arbeta med Google, som är världens mest använda söktjänst. I Sverige görs över 50 miljoner googlingar varje dag, och det blir ständigt fler då var sjätte Googling aldrig tidigare har gjorts.

Varför är SEO viktigt för företag och organisationer?

Vi lever i en tid där vi blivit vana att kunna få svar på nästan allt, direkt och överallt. Söktrender för 2017 visar att vi blivit allt mer besatta av information, inte minst vid olika köpbeslut. I Sverige Googlar hela 90% innan de genomför ett köp, och man väljer oftast att genomföra köpet där man får bäst svar. Att ranka högt upp i sökresultat blir därför allt viktigare för att få mer trafik till sin webbplats, och därmed fler möjligheter att nå ut med sitt erbjudande.

Hur kan Kundo Forum förbättra er SEO?

Vilka svar som presenteras och i vilken ordning bedöms av Googles algoritm. Målet för Google är att algoritmen ska fungera som en människa när den bedömer vad som är relevant, länkvärt och delvärt. För att er webbplats ska rankas högt krävs att den svarar på alla frågor som era potentiella besökare ställer, och att svaren presenteras på ett enkelt och strukturerat sätt.

Nedan är fem exempel på hur ett Forum från Kundo hjälper såväl Google som era besökare att snabbt och enkelt hitta svar på de frågor som ställs.

En enkel och överskådlig struktur

Förutom relevant innehåll så gillar både Google och era besökare en enkel, tydlig och överskådlig struktur. I Kundo Forum delas innehållet in under tydliga kategorier som gör det enkelt att navigera. En "vanlig" FAQ presenterar ofta flera olika frågor och svar på en och samma sida, vilket gör det svårt för besökare och Google att enkelt hitta rätt svar. Uppdelningen i Kundo Forum resulterar i att varje sida ges ett tydligt innehåll och kan betraktas som en egen landningssida.

Varje fråga ges en unik URL

Varje fråga i Kundo ges en unik URL, vilket innebär att den sidan enkelt kan optimeras för ett unikt sökord. Alla sidor får en unik titel, rubrik och brödtext som kan bearbetas av Google. Detta är en väldigt viktigt del för SEO som ökar era chanser att synas bra i sökningar som görs av er målgrupp. Ni får mer trafik från Google och hjälper fler besökare att få svar på sina frågor.

Uppdaterat och användargenererat innehåll

Google prioriterar uppdaterat och relevant innehåll, vilket är precis vad Kundo Forum erbjuder. I forumet presenteras riktiga frågor från era besökare. Finns inte en fråga sedan tidigare så skapas den när den första gången ställs. Forumet hålls därmed uppdaterat med frågor och svar som är och aktuella för era besökare, vilket gör att Google uppfattar er sida som relevant.

Rätt svar och rätt frågor

Vilka svar söker era besökare och hur formulerar de sina frågor? I Kundo Forum är det era besökare som ställer frågorna. Det innebär att frågorna som presenteras med formuleringar som era besökare och potentiella kunder faktiskt använder när de söker information. Det innebär också att ni kan fokusera på att publicera precis de svar och den information som faktiskt efterfrågas.

Enkel länkning

Ni kan enkelt länka vidare från svar i ert forum till relevant innehåll på er webbplats. Förutom att Google premierar webbplatser med många relevanta länkar, så är det ett enkelt sätt att ta till vara på all ny trafik som ett forum kan generera.

Uppföljning

För att säkerställa att ert innehåll är relevant, och optimerat för er målgrupp så rekommenderar vi uppföljning med Google Analytics och Google Search Console på ert Forum. I Analytics kan ni följa upp vilka sidor som driver organisk trafik. I Search Console ser ni vilka sökord/söktermer som genererar den organiska trafiken. På så vis kan ni se vilka sidor och frågor på ert forum ni bör lägga mest fokus på.

Guide: Bättre SEO och mer organisk trafik med Kundo Forum

Guide för hur man på bästa sätt jobbar med innehållet i sitt Kundo Forum för bättre SEO

Vill du veta mer om att optimera innehållet för bättre SEO, eller om fler fördelar med Kundo Forum? Skicka ett mail till hello@kundo.se eller kontakta oss på Kundo.se.


Tre vanliga myter om SEO som är felaktiga :)

  • Att genom köp av Adwords få högre ranking i det organiska sökresultatet.
  • Om du har mer trafik till din webbplats så rankar du bättre.
  • Fetstilade eller kursiva sökord i texten gör att du rankar bättre.

New call-to-action