Integration med Artvise

Jimmy Risberg

Jimmy Risberg

Artvise är ett populärt verktyg för främst kommuner och myndigheter som bl.a. använder det för dokumenthantering och digitala processflöden.

Vi har byggt integrationer med Artvise som används på två olika sätt. Dels av en kommun som genom integrationen skapar upp så kallade “case” i Artvise när forum-ärenden från medborgarna kommer in i Kundo. Dessa frågor blir inte publika direkt, utan måste först modereras av kommunen. Frågorna från medborgarna tas automatiskt bort från Kundo inom några dagar, vilket ger kommunen en möjlighet att själva hinna publicera frågan publikt innan all GDPR-känslig data tas bort. 

En myndighet använder istället integrationen i sin diarieföring så att ett diarienummer skapas upp i Artvise när ett ärende kommer in i Kundo.  

Använder du Artvise idag och är intresserad av att höra mer om hur vi kan hjälpa er med en integration är du varmt välkommen att kontakta oss!