Kundberättelse

Byggfabriken

Kundservice är en viktig del av Byggfabrikens e-handel

byggfabriken-2-1

Byggfabriken ser kundkontakten och närvaron som en av de viktigaste delarna av deras e-handel. Som den snabbast växande delen av affären var de därför tvungna att hitta ett sätt att vara närvarande där deras kunder är. 

Byggfabriken valde Kundo bland annat för:

  • All kundkommunikation i samma verktyg
  • Bra service och support
  • Enkelt verktyg
  • De kommer närmre sina kunder