Kundberättelse

Inrego

"Vi har effektiviserat vårt arbete tack vare Kundo och kunnat skapa en struktur som gör att inget kan falla mellan stolarna."

jakob_hubspot

Inrego är företaget med målet att förlänga livslängden på IT-produkter. Genom att köpa in, renovera och sälja datorer och telefoner skapar de en cirkulär ekonomi och maximerar återanvändningen av produkterna. Jakob Stillman är efter snart sex år på företaget kundcenterchef för den nordiska marknaden. För oss berättar han om de utmaningar Inrego stod inför som gjorde att de köpte in Kundo samt hur Kundo löste dem.

Läs deras berättelse här!