Integrationer och partnerskap

Kundo ska vara lätt att använda tillsammans med andra smarta verktyg! Här nedan presenterar vi en överblick över våra mest populära integrationer samt partnerskap med andra leverantörer som kan vara intressanta för er. Har du frågor om integrationerna?

 

Kontakta oss

Integrationer

BankID

BankID är den svenska standarden för att identifiera en användare och bekräfta dess identitet. I Kundo Chat är bankID sömlöst integrerat och låter er därmed bekräfta identiteten på den ni chattar med.

 
 

Slack

Genom att integrera Kundo med Slack kan du bl.a. notifiera och hålla dina kollegor uppdaterade om ärenden som rör dem, vilket ökar transparensen och samarbetsmöjligheterna.

Microsoft 365

Du som har Microsoft 365 kan via vår integration med Microsofts Graph API använda er egen mailserver för att hantera inkommande och utgående mail i Kundo.

 
 

Emarsys

Integrationen möjliggör för våra kunder att få samlad kunddata från Kundo och Emarsys inne i Kundo så att de får en helhetsbild över tidigare kontakter med kunden. På så vis blir det lättare att effektivt ge korrekta svar på inkommande ärenden.

Brilliant

Att kunna mäta och följa upp kundernas upplevelse av er service är centralt för att utveckla både kundservice och organisationen i stort. Vi integrerar därför bland annat med Brilliants verktyg Navigator för att göra detta.

 
 

Quicksearch

Att kunna mäta och följa upp kundernas upplevelse av er service är centralt för att utveckla både kundservice och organisationen i stort. Vi integrerar därför bland annat med Quicksearch verktyg för att göra detta.

Artvise

När du integrerar Artvise med Kundo kan case automatiskt skapas i Artvise när ett ärende kommer in i Kundo. Du kan också ställa in så att ett diarienummer skapas varje gång ett ärende kommer in i Kundo.

 
 

Phonero

Integrationen med Phonero gör det ännu enklare att logga samtal genom att samtalsloggen öppnas och telefonnummer sparas automatiskt när du svarat i telefon.

Single Sign On mot Azure AD och ADFS

Koppla behörighet och inloggning till Kundo mot bland annat Microsofts två populära inloggningssystem Azure AD och ADFS. Det gör att access till Kundo kan styras av er egen IT-avdelning, på samma sätt som hos era andra system och ni slipper hantera användare på flera platser. Det här gör det också enkelt att exempelvis skapa ett forum eller kunskapsbank som bara är tillgängligt för era medarbetare!

 
 

API för Kundo Forum & Knowledge

Oavsett om ni vill bygga in ert forum eller kunskapsbank på er webbplats eller exempelvis vill visa uppp resultat från dessa i er egen sökfunktion kan vårt kraftfulla API användas för detta.

Anpassade integrationer

Behöver ni en integration mot interna system, eller en integration med en annan partner, exempelvis Salesforce, Microsoft, Lime CRM eller liknande? Vi genomför skräddarsydda integrationer enligt era behov. Ta kontakt med oss för mer information!

 

Partnerskap

Tele Coaching

För att lyckas med sin kundservice krävs ett helhetsperspektiv och en förståelse för hur vårt bemötande uppfattas av och påverkar kunden. Tele Coaching hjälper er utveckla dessa delar! Tack vare detta partnerskap erbjuder vi på Kundo kostnadsfria kurser till dig som kund, men också en varmt rekommenderad partner som kan utveckla kurser eller coaching på plats allt utifrån era perspektiv.