Så fungerar Kundo

Med Kundo hanterar ni enkelt alla era digitala kundservicekanaler på ett och samma ställe. Här nedan visar vi ett exempel på hur det kan se ut för både kundservice och kunden när ni använder er av Kundo. 

 

Titta på videon för att se hur det är att arbeta i Kundos verktyg!

 

En slutkonsument vid namn Alexandra har en fråga om sitt nyligen inköpta tält. Hon vänder sig till företagets hemsida. Där hittar hon flera kontaktvägar in till företagets kundservice, hon väljer att skicka ett mail. Hon skickar iväg sin fråga och inväntar svar.

Tältföretaget använder modulen Knowledge för att hjälpa sina kunder att hitta svar på sina frågor och annars kunna kontakta dem på bästa sätt.

 
 

Kundservicemedarbetare Talo påbörjar sin arbetsdag och loggar in i Kundo. I dashboarden ser hon en rad nya ärenden sedan hon sist var inloggad. Hon ser bland annat ett obesvarat mail från Alexandra.

Kundservicemedarbetaren ser att det finns ärenden som kommit in via såväl mail som Facebook Messenger samt företagets Facebooksida.

Kundservicemedarbetare öppnar kundens mail och läser igenom frågan.

I redaktörsverktyget i Kundo kan du bland annat tilldela ärendet till en kollega eller markera det för senare uppföljning.

 
 

Efter att Talo skrivit ihop sitt svar skickar hon iväg mailet till Alexandra. Därefter kategoriserar hon mailet utifrån vad frågan gällde. I det här fallet rörde det sig om skadat emballage varför hon nu märker ärendet med just den taggen.

Alexandra får svar på sin fråga och känner sig nöjd.

Inne i Kundo ser du hela konversationen mellan kundservice och kunden.

Talo fortsätter arbetsdagen med att gå igenom listan av frågor som kommit in. Hon ser att några av dem redan hanteras av hennes kollegor.

I översiktsvyn i Kundo syns det tydligt vilka ärenden som är behandlade och vilka som blivit tilldelade en medarbetare.

 
 

I samma vy får hon plötsligt upp ett chattfönster. En kund har ställt en fråga via företagets chatt på hemsidan.

När kundservicemedarbetaren väljer att vara online i företagets chatt dyker nya chatt konversationer upp direkt i Kundo.

Kundservicechefen Zola går in i Kundo och tittar på statistiken över inkommande ärenden. Hon ser att det den senaste tiden kommit in många ärenden som handlar om skadat emballage.

Statistiken i Kundo visar bland annat hur stor andel av de inkommande ärendena som rör ett visst ämne.

 
 

När Zola filtrerar ärenden på taggen “skadat emballage” ser hon att det skett en markant ökning sedan företaget ändrade sina packrutiner.

Zola tar med sig insikten från Kundo som ett förbättringsförslag till ledningen.

I Kundo ser du enkelt hur antal ärenden inom specifika områden har förändrats över tid.

Mer än en plattform

Vi vet att det krävs mer än en bra plattform för att skapa effektiv kundservice som leder till nöjda kunder. Därför har vi utvecklat vårt erbjudande till att  inkludera allt som behövs för att hjälpa er att lyckas!

 

Personlig service

För att ni ska få ut maximalt värde av Kundo tilldelas ni en egen Success Manager som hjälper er att lyckas! Utöver hjälp vid uppstart och utbildning av hela ert team finns er Success Manager alltid tillgänglig för att svara på era frågor.

Läs mer om vår service
Kurser

Som komplement till vår produkt anordnar vi tillsammans med våra samarbetspartners kurser i hur ni bäst möter kunden i de digitala kanalerna. Vi har exempelvis kurser för kundservice i chatt och sociala medier.

Läs mer om våra kurser
Expertis

Vilka är de senaste rönen och trenderna i branschen? Hur arbetar andra? Vi på Kundo jobbar hela tiden hårt för att hjälpa er att ta del av allt spännande som händer i kundservicebranschen. Vi ger er råd, kunskap och inspiration.

Läs mer om vår expertis