7 trender från kundservicerapporten 2022

Simen Langseth

Simen Langseth

Simen.langseth@kundo.no

I slutet av 2021 och början av 2022 samlade vi in ​​data till den årliga kundtjänstrapporten. Vi samlade in cirka 150 svar från många olika branscher. Respondenterna arbetar direkt eller indirekt med kundtjänst, där 63% är kundtjänstchefer.

I den här guiden tar vi dig genom 7 trender inom kundtjänstbranschen baserat på resultaten från kundtjänstrapporten 2022.

Glad läsning!