Våra 10 budord för bra kundservice

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Bra kundservice är idag nödvändigt för att vara konkurrenskraftig. Med våra tips och råd vill vi lyfta grundpelarna i det som utgör exceptionell kundservice.

Du får tips om hur:

  • Ni ska tänka i bemötande med kunder
  • Du övertygar organisationen om vikten av kundservice
  • Du skapar ett optimalt kundservice-team