En strategi för kundservice i världsklass - Del 1

Björn Lilja

Björn Lilja

I den här guiden vill vi dig ge en övergripande bild och en bra startpunkt för att skapa en modern, effektiv, kundcentrerad och vinnande kundserviceorganisation. 

I den första delen skriver vi om övergripande och strategiska ämnen som vision och målbild tillsammans med rätt kultur.

Mycket nöje!