Så här hanterar du missnöjda kunder

Marthe Elise Fottland

Marthe Elise Fottland

De flesta företag arbetar för att göra sina kunder nöjda. Men det är omöjligt att vara alla till lags och det kommer alltid att finnas kunder som klagar.

Den här guiden handlar om hur du kan hantera klagomålen så att kunden till slut blir nöjd och du slipper riskera att skada företagets goda rykte!

Mycket nöje!