Jordbruksverket

Björn Lilja

Björn Lilja

Kundo är uppskattat av både kunder och personal på Jordbruksverket

Jordbruksverket har använt Kundo i lite mer än ett
år. Till en början för de som söker jordbruksstöd men forumet används nu bredare för en större del av verksamheten. Vi fick ett samtal med Jordbruksverkets Lars Borgmark där vi pratade om deras upplevelser och användning av Kundo.

Jordbruksverket får in ca 160 000 ären- den om året och letade efter en bra lös- ning för att även kunna hålla en öppen dialog på webben med sina kunder. Valet föll på Kundo.

– Vi är väldigt nöjda med Kundo och tycker att det är ett smidigt sätt att föra dialog med våra kunder, säger Lars. Vi som arbetar i verktyget uppskattar verk- tygets enkelhet och tycker att det är trevligt att jobba i. Det ger också en bra överblick över vad som behövs göras, berättar han.

Lars berättar att de arbetar med att sva- ren i Kundo inte ska upplevas formella och det tror han är uppskattat både hos personalen och hos kunderna. På Kundo syns personalens bilder och yrkesroller vilket skapar upplevelsen av ett mer per- sonligt bemötande än via mejl.

– De flesta dialoger med kunderna är trevliga och positiva på Kundo. Forum- et har en positiv ton som uppmuntrar till positiva synpunkter säger Lars.

Många kunder tackar för bra och snabba svar i vilket är väldigt kul, fortsätter han.

Via Kundo får kunderna möjligheten att se och läsa befintliga frågor och svar från andra kunder direkt i forumet, vilket inne- bär att Jordbruksverkets frågor och svar når ut till fler kunder än innan. I ett blogginlägg berättar Jordbruksverkets Birgit- ta Ek att inläggen på Kundo genererade 16 000 visningar under 2013.
Förutom Kundo använder Jordbruksverket e-post och telefon som kontaktvägar för sina kunder.

– Eftersom forumet främst har riktat sig mot jordbrukare som använder en e-tjänst så sitter de redan vid datorn och kan lätt kontakta Jordbruksverket eller länsstyrelserna via forumet. För många av frågorna runt ansökan av jordbrukar- stöd samverkar vi med länsstyrelserna för att kunna ge kunderna heltäckande svar.

– I framtiden hoppas vi locka fler engagerade kunder med även andra typer av frågor.

Vi som arbetar i verktyget uppskattar verktygets enkelhet och tycker att det är trevligt att jobba i