Tyresö Bostäder

Björn Lilja

Björn Lilja

När lyhördhet och respekt samsas blir mötet trevligt för alla.

För Tyresö Bostäder är det viktigt att boendet och boendemiljön upplevs som trygg och trivsam. Ett arbete som till stor del bygger på en öppen dialog mellan företaget och hyresgästerna. Kundservicechefen Mari berättar om hur Kundo är med och gör den dialogen enklare för både medarbetare och boende.

– Relationen med de boende är nummer ett för Tyresö Bostäder. Att kunna erbjuda en snabb och personlig service är en viktigt del av det. Vi har mycket kontakt med våra hyresgäster, och där är det viktigt att vi upplevs som tillgängliga och engagerade.

Med målet att kunna erbjuda snabb, bra och personlig service i sina digitala kanaler, så valde man hösten 2016 att börja använda Kundo Mail. Det tidigare mailsystemet hade alldeles för dåligt stöd för att teamet skulle kunna arbeta tillsammans, på ett strukturerat och kvalitativt sätt, med inkommande mail.

– Vill man på sikt kunna upprätthålla en bra dialog med hyresgästerna via mail så fungerar det inte att jobba med färgmarkeringar, prioriteringsflaggor och manuella uppföljningar, säger Mari.

Mari berättar att en stor fördel med Kundo, och en anledning till att man valde Kundo Mail, är enkelheten och sökbarheten som inte finns i mailhantering i Outlook.

Enligt Mari har man i Kundo fått ett verktyg där det är enkelt jobba tillsammans. Det syns direkt om det finns obesvarade mail, vem som jobbar med vad, och om något behöver följas upp.

En av funktionerna som används flitigast i dag är möjligheten att skapa färdiga svar. Detta eftersom många av de frågor som kommer in kan besvaras med liknande svar. De färdiga svaren finns enkelt tillgängliga och kräver oftast bara mindre justeringar för att fungera som svar till olika frågeställare.

Under 2017 utökade man sin inkorg i Kundo Mail med ytterligare en inkorg. Den extra inkorgen används för uthyrningsfrågor som är riktade till företagets uthyrare. Teamet på kundservice och uthyrarna jobbar ofta tillsammans på olika ärenden och kan nu enklare samarbeta med ärenden som kommer via mail.

Tyresö Bostäder har även valt att lansera ett supportforum från Kundo. Detta som ett steg i att öka tillgängligheten på sin kundservice online. Här har hyresgästerna tillgång till vanliga frågor och svar dygnet runt. De kan ställa nya frågor, lämna synpunkter och hjälpa till med förslag och idéer.

Mari berättar att tanken med forumet är att på sikt minska återkommande frågor på mail och på telefon. Genom att publicera de vanligaste frågorna och svaren på forumet så är det färre som behöver maila eller ringa för att få svar. De kan enkelt söka upp svaren själva! Finns inte svaret publicerat så kan man enkelt ställa en ny fråga direkt via forumet. På så vis uppdateras forumet löpande med nya och aktuella frågor.

För att ytterligare minska inkommande frågor på mail så har man valt att försöka hänvisa och länka till svar som redan finns på forumet. På så vis utbildas frågeställarna i att alltid kolla på forumet först. Genom att hänvisa till befintliga svar så minskar man dessutom tiden det tar för en medarbetare att svara på ett mail.

Vi är väldigt nöjda med Kundo! Det är ett enkelt verktyg som alla kan använda, lätt att komma igång, och vi får dessutom många bra tips från vår success manager!

Varför Kundo?

 • Allt på samma ställe
  Samla all dialog med kunden i ett och samma verktyg.
 • Enklare att jobba tillsammans
  
Arbeta i ett verktyg som är byggt för att team enkelt ska kunna jobba tillsammans.
 • Bra support!

  Kundos success managers ger er all hjälp och support ni behöver för att ni ska nå era mål.
 • Smarta funktioner
  Många bra och smarta funktioner som förenklar och effektiviserar ert arbete.
 • Personligt

  Med Kundo kan ni enkelt erbjuda service som upplevs som personlig, utan att det tar extra tid.