Lär er mer om era kunder med kundnöjdhetsundersökningar!

Jimmy Risberg

Jimmy Risberg

Nu kan ni direkt via Kundo mäta hur era kunder upplever den hjälp och service de fått i ärenden som kommit in via de två vanligaste kanalerna - chatt och mail!

Få löpande insikter i hur era kunder uppfattar er service och på så vis kontinuerligt följa upp och utveckla ert arbete. Genom att ha en överblick över kundernas betyg och feedback får ni även en riktigt bra grund för coaching. Ni kan också visa för resten av organisationen vilket värde ni skapar genom att presentera resultaten av kundnöjdhetsundersökningarna internt.

Hur fungerar det?
Undersökningen i chatten kommer automatiskt upp när konversationen är avslutad. Ni väljer själva vilken fråga som ska ställas och inom vilket spann kunden ska kunna betygsätta. När betyget har lämnats kan kunden ge ytterligare feedback i form av fritext, vilket ger en kontext till varför betyget blev som det blev eller om något behöver kompletteras. Exempelvis har vi sett fall där betygen varit låga, men genom att läsa konversationen eller fritextsvaret har man förstått att kunden egentligen varit nöjd med den service de fått. Däremot har själva svaret inte varit det de hoppats på vilket har resulterat i ett lägre betyg. 

När det gäller mail får kunden undersökningen till sig i samma tråd som den ursprungliga konversationen. Kontexten bibehålls därmed, vilket gör det extra tydligt för era kunder vad undersökningen handlar om som vi vet ökar svarsfrekvensen. Undersökningen består även här av en fråga och ett betygspann som ni själva väljer. Kunden ger sitt betyg direkt i mailet  och tas vidare till en landningssida där ett fritextsvar kan lämnas.

Resultaten av undersökningarna skickas till er i en rapport varje vecka eller månad och innehåller bland annat insikter på både grupp- och individnivå samt länkar till alla konversationer där betyg har lämnats.  

Vad är nästa steg?
Vi är ganska tidigt i utvecklingsfasen, och ambitionen är att snart erbjuda fler funktioner såsom fler betygsfrågor. Dessutom ska ni direkt i Kundo kunna ta del av statistik och feedback för att underlätta uppföljning ytterligare. 

Vill du veta mer om kundnöjdhetsundersökningar? Hör av dig till oss- direkt till din kontaktperson eller boka ett demo!