Logga in på Kundo med  Single-Sign On (SSO)

Emil Stenström

Emil Stenström

Nu är det möjligt att koppla inloggningen på Kundo mot ert eget inloggningssystem (så kallad Single-Sign On, SSO). Det gör att access till Kundo kan styras av er egen IT-avdelning, på samma sätt som hos era andra system.

Som standard så skapas nya användare i Kundo genom att en administratör skriver in de e-postadresser som ska ha tillgång till kontot. Ett mail går till dessa adresser med en länk, och när användaren klickar på den länken och skriver in ett lösenord, så har användarkontot hos Kundo skapats.

Detta upplägg är enkelt att komma igång med, och kräver ingen ytterligare inblandning av er IT-avdelning. Kundservice sköter helt enkelt behörigheterna för sina egna användare.

Men alla organisationer är olika, och i vissa fall vill man förenkla administrationen i Kundo, genom att koppla användarna i Kundo till organisationens befintliga inloggningssystem.

Vad är Single-Sign On?

Single-Sign On (SSO) innebär att användaren bara behöver logga in i organisationens egna inloggningssystem, så kommer de automatiskt åt Kundo.

Fördelar med att använda SSO för inloggning i Kundo:

  • Användarna i Kundo behöver inte komma ihåg ytterligare att lösenord. De loggar in som vanligt i den egna organisationens system, och när de surfar till Kundo blir de automatiskt inloggade.
  • När en medarbetare avslutar sin anställning så räcker det med att centralt ta bort personens konto, för att också stänga av access till Kundo.
  • Om organisationens egna inloggningssystem kräver högre säkerhet, genom att t.ex. begränsa inloggningar till vissa IP-nummer, Multi-Factor Authentication eller liknande, så får användarkontot indirekt samma skydd och säkerheten höjs.

Hur aktiveras SSO mot Kundo?

För att aktivera SSO behöver några inställningar göras, för att koppla ihop organisationens system med Kundos.

Kundo använder en standard som heter OpenID Connect för att integrera mot externa inloggningssystem. Fördelen med att det är en öppen standard är att det fungerar med väldigt många olika inloggningssystem, inklusive Microsofts två populära inloggningssystem Azure AD och ADFS. Vi dokumenterar löpande detaljerade instruktioner för hur inloggning mot nya externa system sker i Kundos kunskapsbank.Kontakta oss om ni inte hittar instruktioner för ert inloggningssystem.

Hur kommer man igång?

Kontakta först customer@kundo.seför att verifiera att funktionen ingår i ert konto, och koppla sedan ihop er IT-avdelning med vår support för att göra det tekniska arbetet.