Microsoft 365 - Skicka och ta emot mail via er egen server

Jimmy Risberg

Jimmy Risberg

Vi har nu möjliggjort för er som använder Microsoft 365 att hantera mail i Kundo via er egen server!För utgående mail stödjer vi i dagsläget både Microsoft 365 och SMTP, utöver möjligheten att Kundo levererar era mail. Med detta kan ni som vill ha en högre nivå av kontroll på era mail-leveranser, eller av policyskäl, välja att hantera detta efter eget önskemål i Kundo. 

Även inkommande mail kan nu hanteras genom Microsoft 365. Till skillnad från vår standardlösning där mail vidarebefordras till Kundo så bygger denna lösning på att Kundo hämtar nyinkomna mail via Microsofts så kallade Graph API. För er med mail hanterat av Microsoft 365 innebär detta att man kan undvika policy-undantag för vidarebefordringar av mail utanför organisationen. 

Det innebär också att ni nu har möjlighet att själva styra begränsningar för storlek på bilagor, något som vi vet har efterfrågats av många. Dessutom, för företag med befintliga policies som innefattar vidarebefordring av information, så kan det här säkerställa en snabb uppstart utan tidskrävande interna processer. 

Vidare sker all spamhantering av er vilket gör att ni aldrig behöver fundera över den frågan överhuvudtaget när ni väljer Kundo som leverantör.

Är ni intresserade av att använda er av denna lösning är ni varmt välkomna att kontakta er Account Manager eller Customer Success Manager!