Uppdaterad statistik för kunskapsbanker

Jimmy Risberg

Jimmy Risberg

Kundos kunskapsbank är en plats där ni kan samla information och kunskap om er verksamhet och göra den sökbar och lättillgänglig både för intressenter internt och externt. 

Kunskapsbanken har har en mängd olika användningsområden som på olika sätt syftar till att det ska finnas tillgängliga svar på vanliga och ovanliga frågor, samt guider för t.ex. upplärning och komptensutveckling.

  • Ni kan erbjuda bra kundservice och snabba svar dygnet runt 
  • Ni gör informationen lättillgänglig via exempelvis er hemsida eller intranät 
  • Onboardingen och kompetensutvecklingen av medarbetarna underlättas genom att ni tillgängliggör kunskap som annars hade stannat hos enskilda personer
  • Ni minskar arbetsbördan för de enskilda medarbetarna genom att de snabbt kan hitta relevant information. Kunskapsbanken är t.ex. sökbar direkt i mailklienten.
  • Ni minskar antalet återkommande frågor genom att göra informationen lättillgänglig för besökare via er hemsida

För att ni ska få ännu större nytta av kunskapsbanken har vi nu ytterligare förbättrat och tydliggjort de insikter ni kan få!

Sidvisningar över tid 
Nu kan ni snabbt och enkelt få en överblick över hur det totala antalet sidvisningar i era kunskapsbanker ser ut över tid. På så vis kan ni få insikter i när era besökare är som mest aktiva i jakten på svar på sina frågor - både per dag, vecka och månad men även per timme! Är det kanske så att era besökare oftast är inne på eftermiddagarna? Det kan ge er inspiration till när ni bör publicera innehåll på er hemsida som ni vill att så många som möjligt ska ta del av. 

Mest lästa guider
För att ni bättre ska förstå vilka av era guider som har flest antal sidvisningar har vi nu tagit fram en topp 100-lista över de mest visade guiderna!  

Det här kan ge er insikt i vilka ämnen som är mest aktuella och ge er incitament till att förbättra informationen kopplat till det. Vår tredje mest lästa guide handlar exempelvis om hur man lägger till nya användare. Det gav oss en förståelse för att det är något våra kunder tycker är lite krångligt, vilket i sin tur gav oss en anledning att utveckla och underlätta just den delen i Kundo. 

Är ni nyfikna på att veta mer om kunskapsbankerna eller våra self service-produkter är ni varmt välkomna att kontakta oss eller boka ett demo!