Så kan du använda Kundo bortom klassisk kundservice

Björn Lilja

Björn Lilja

Vad är kundservice? Många av oss skulle nog svara att det handlar om att hantera och besvara frågor från kunder hos exempelvis företag, myndigheter eller medlemsorganisationer. Men utmaningarna för vitt skilda funktioner i en organisation är på många sätt liknande. Här vill vi lyfta fram bra exempel på hur våra produkter används bortom klassisk kundservice.

För att med kvalitet hantera stora mängder frågor krävs förstås rätt verktyg. De bakomliggande utmaningarna som kundserviceverktygen från Kundo löser är ofta:

  • Man behöver vara flera personer som samarbetar kring ärenden samtidigt
  • Man vill skapa kvalitet och tydlighet i sina svar
  • Man vill samla insikter och föra dem vidare i organisationen
  • Man vill ha statistik och uppföljning

Dessa utmaningar återkommer i en rad sammanhang där Kundos verktyg även kan vara hjälpsamma i andra delar av er organisation. Här är några exempel!

Interna administrativa avdelningar

Vi har flera exempel på där ekonomi-, löneavdelningar och interna supportfunktioner i olika organisationer använder Kundos verktyg. Ofta finns det viktiga funktionsbrevlådor inom dessa områden som delas av en handfull personer. Funktionsbrevlådorna hanteras ofta i Microsoft Outlook eller liknande system och skapar samma utmaningar som i mer omfattande kundservice, med svårigheter att samarbeta, följa upp och skapa kvalitet. Här är Kundo Mail ett otroligt hjälpsamt verktyg där samarbetsfunktioner, kategorisering och statistik är till stor nytta. Oavsett om inkorgen delas av 2 eller 20 personer förenklar Kundos verktyg arbetet!

Skalbar intern support i större organisationer

Precis som Forum och Knowledge används av stora organisationer för att effektivisera sin kundservice externt kan verktygen användas på ett liknande sätt internt. En ledande svensk mäklarfirma satte upp ett internt forum för att hantera support kring ett internt CRM-system som används av mäklare runt om i landet. Forumet blir ett effektivt sätt att hantera supporten samtidigt som tidigare frågor, problem och förslag görs tillgängliga och kan användas i det interna förbättringsarbetet.

Intern feedback och medarbetardialog

På bland annat en stor svensk bank används Kundo Forum som ett verktyg för att samla in feedback och frågor kring interna processer från medarbetare i hela landet. Målet är att skapa transparens och dialog men verktygen underlättar också det administrativa arbetet med att samla och presentera feedbacken för rätt personer.

En kunskapsbank för kundservice

Även kundservice själva behöver ju informationskällor att falla tillbaka på. Särskilt när man introducerar nya medarbetare eller gör förändringar i organisationen vill man ha uppdaterad och relevant information samlad på ett ställe. Därför blir det allt vanligare att Kundo Knowledge även används som en intern kunskapsbank för kundserviceteamet, eller hela organisationen. Denna kan dessutom enkelt integreras i er dashboard i Kundo, så att den samlade kunskapen alltid bara är ett klick bort.

Vill du veta mer om hur Kundo kan användas internt i organisationen eller komma i kontakt med andra som arbetar arbetar så? Kontakta din Success Manager, eller maila hello@kundo.se om du inte redan är kund!