1 MIN LÄSNING

Skapa en analyskultur i er kundserviceorganisation

2021-09-14 Gustav Tranback
 
 

Att underbygga förändringar och beslut med insikter och data kan tyckas självklart. Men det är långt ifrån alla som arbetar på det här sättet. Genom att skapa en analyskultur i er kundserviceorganisation kommer välgrundade beslut att bli en naturlig del av arbetet.

Som man kanske kan gissa så har det visat sig i flera studier att organisationer som tagit för vana att analysera och ta tillvara på insikter presterar bättre än de som inte gör det. När det kommer till kundservice så handlar det om att rätt personer på avdelningen har tillgång till rätt insikter för att på så vis kunna förbättra servicenivån. Detta leder till en bättre kundupplevelse som i sin tur leder till nöjdare och lojalare kunder.

Ett första steg till att skapa en analyskultur i organisationen är att göra det enkelt för sig själv. Det måste vara enkelt att hitta datan och att snabbt kunna analysera den. Därför blir verktyget eller verktygen ni använder för er kundservice väldigt viktigt. Med ett verktyg som samlar alla era kundserviceverktyg och alla er data på en plats har ni betydligt enklare att analysera datan och dra snabba slutsatser. Med de insikterna kan ni sen bemöta era kunder på ett förberett och professionellt sätt som kommer att skapa en mycket bättre upplevelse för kunden.

Något annat som är viktigt att titta på är vem som bör ta del av vilken sorts data. Det är inte nödvändigtvis så att all data ni samlar in är relevant för alla medarbetare. För att alla ska kunna arbeta effektivt och snabbt agera på de insikter de får bör ni från början tydliggöra vem som tittar på vad.

Följer ni de här råden är ni på god väg att skapa en analyskultur i er kundserviceorganisation!

Vill du läsa mer om hur ni kan arbeta med data och analys i kundservice? Ladda då ner vår guide ”Så skapar du kundupplevelser i världsklass med datadriven kundservice”

New call-to-action

 
 
 
2021-09-14 Gustav Tranback
 
 
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för tips, inspiration och nyheter kring kundservice!