On demand: Effektiv kundservice med AI-teknik

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Den senaste AI-tekniken, med ChatGPT i täten, öppnar upp för helt nya möjligheter när det gäller hantering av kundservicefrågor. I det här webbinariet går vi igenom hur den senaste tekniken kan användas för att både spara tid och öka kvaliteten på er kundservice.

Under webbinariet visar vi praktiska exempel om hur AI-tekniken kan tillämpas för att hantera ärenden mer effektivt, samt tidiga experiment som visar hur vi integrerar dessa verktyg i Kundo-plattformen.

Detta webbinar är perfekt för dig som leder ett kundserviceteam och vill ha en djupare förståelse för de möjligheter som AI-tekniken ger när det gäller ärendehantering. Vi fokuserar på verktygens praktiska tillämpning snarare än tekniska detaljer.

Upptäck hur du kan använda Kundo för att effektivisera din verksamhet och ge dina kunder en fantastisk upplevelse med hjälp av den senaste AI-tekniken. 

Mycket nöje!