On demand: Vad krävs för en riktigt bra kundupplevelse?

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Som vi tydligt kunde se i årets rapport ”Kundservice i Norden” blir fokus på kundupplevelse allt vanligare. Även att mäta kundnöjdhet i anslutning till kontakten med kundservice är något fler och fler organisationer ägnar sig åt. Men hur ska man egentligen jobba för att se till att upplevelsen blir bra för kunderna? Vi har bjudit in experten Linda Öhling från House of CX för att lära oss vad som krävs för att bli ett kundcentriskt bolag med förutsättningar att leverera en bra kundupplevelse.

Linda Öhling är CX-experten som brinner för att öka kundcentreringen och skapa hållbara organisationer som når sina mål. Efter 20 år av arbete med kundupplevelse i fokus startade Linda House of CX 2022. Idag hjälper hon organisationer att arbeta mer kundcentrerat. Hon jobbar även med utbildning, rådgivning och inspiration på temat CX.

Under webbinariet diskuterar Linda tillsammans med Beatrix Jernberg från Kundo vad som utgör en bra kundupplevelse, vad som krävs för att ni ska nå dit och hur alla delar av organisationen måste dra åt samma håll.

Mycket nöje!