Kundberättelse

SKB

Kunskapsbanken är navet för SKBs kundcenter

Katarina Sekban Lind

Med den mängden inkommande ärenden SKB har är det viktigt att medlemmarna alltid får korrekt och stringent information, oavsett vilken medarbetare de pratar med. Därför har Kundo Knowledge som intern kunskapsbank blivit ett av servicecentrets viktigaste verktyg.

SKB valde Kundo Knowledge för:

  • Kompetensöverföring och kompetensutveckling
  • Kunskapsbank med korrekt och uppdaterad information
  • Värdefullt verktyg för ny personal