AI är framtiden för kundservice

Emil Stenström

Emil Stenström

AI-teknik implementeras nu i nästan alla kundserviceteam. Och det är egentligen inte konstigt: Tekniken lyckas kombinera hastighet och noggrannhet på ett sätt som inte var möjligt för bara ett år sedan. Den mest avancerade AI-tekniken står ChatGPT för, och vi är stolta över att kunna berätta att Kundo är den första kundserviceplattformen som implementerar den för nordiska kundserviceteam. Vi är extremt imponerade av resultaten som vår integration ger!

Använd AI för verkliga kundserviceutmaningar

Kundservice är svårt. Du måste hantera hundratals frågor varje dag, från olika kanaler, med olika förväntningar och olika nivåer av komplexitet. Du måste vara snabb, noggrann och trevlig. Du måste hålla dig uppdaterad med kundernas förändrade behov och önskemål. Du måste göra allt detta samtidigt som du håller dig lugn och pragmatisk.

AI kan hjälpa dig med dessa utmaningar. Den kan automatisera repetitiva och tråkiga uppgifter så att du kan fokusera på de mer kreativa och givande. Den kan förbättra kvaliteten och konsekvensen i dina svar så att du kan göra dina kunder nöjda och bygga förtroende. Den kan också optimera effektiviteten och skalbarheten i din service så att du kan spara tid och pengar.

Men "AI" kan innebära olika saker. Viss AI är flashy och häftig, men inte särskilt användbar eller pålitlig. Viss AI är komplex och dyr, men inte särskilt användarvänlig.

Kundos har valt en annan approach. Vi har skapat en AI som är praktisk och kraftfull, men också enkel och prisvärd. Vi har skapat en AI som bygger på verkliga kundservicebehov, inte på hype eller spekulation. Vi har skapat en AI som löser verkliga kundserviceutmaningar. Idag.

En AI som fungerar för nordiska kundserviceteam

De flesta generativa AI-verktygen är gjorda i USA, för den amerikanska marknaden. De testas endast på engelska och fungerar inte bra på andra språk. Men den nordiska marknaden skiljer sig från den amerikanska, Nordiska språk kan inte bara vara en eftertanke och EU:s GDPR-efterlevnad kan inte bara läggas till i efterhand.

Kundo vill göra generativ AI tillgänglig för nordiska företag. AI-verktygen vi presenterar är skapade i Norden, för Norden. De fungerar fantastiskt på svenska, norska, finska och ger fantastiska resultat. De är utformade för att uppfylla alla krav på dataskydd: Data stannar inom EU, Data Processing Addendums finns på plats, och regler för datalagring är fastställda. För den nordiska marknaden är språkstöd och compliance inte något som är valfritt, det är ett krav. Det är vad vi menar med ett tänka lokalt.

Människor styr AI:n, inte tvärtom

AI förändrar kundservice. Den kan göra saker som människor inte kan, som att besvara tusentals frågor på några sekunder, utan att bli trött eller uttråkad. Men hur ska vi använda AI för kundservice? Ska vi låta den ta över allting eller ska vi behålla en mänsklig touch?

Vissa företag anser att AI bör agera som en router och fördela uppgifter som kundservicemedarbetare löser individuellt. De anser att AI kan hantera allting själv och att människor bara är där tillfälligt, tills AI:n har blivit tillräckligt bra. Att människor bara är en kostnad och en belastning.

Vi tänker annorlunda. AI:n ska vara en hjälpreda, ge förslag, lägga till kontext, och ge alternativ så att kundservicemedarbetare kan vara mer produktiva. AI ska förbättra och stärka mänskliga förmågor, istället för att ersätta eller begränsa dem. Vi anser att AI är ett verktyg för människor, inte tvärtom.

Titta på vårt webbinar om AI, ChatGPT och kundservice

Det vi presenterar idag:

Baserat på vår AI-strategis tre principer: Fokusera på verkliga kundproblem, bygg verktyg för nordiska team och låt människan ha 100% kontroll, lanserar vi nu två nya funktioner, som vi är riktigt stolta över.

  • Smart Suggestions
    Smart Suggestions analyserar varje e-post du tar emot och hittar automatiskt den bästa guiden i din kunskapsbank för att besvara den. Den går igenom tusentals guider på millisekunder, fungerar på vilket språk som helst och kan till och med hitta matchande guider på andra språk än frågan ställs på.
  • Smart Replies
    Smart Replies skapar ett personligt e-postsvar för varje inkommande e-post, baserat på din egna data. Svaren genereras på några sekunder och halverar tiden det tar att formulera ett svar. Hela tiden med kundservicemedarbetaren i full kontroll.

Vill du veta mer om våra nya AI-funktioner? Kontakta oss gärna.