GDPR - Kundo lagrar enbart data inom EU

Björn Lilja

Björn Lilja

Kundo lagrar enbart data och personuppgifter inom EU och följer utvecklingen av den föränderliga dataskyddslagstiftningen noga. Här kan du läsa mer om den senaste utvecklingen på området.

Användningen av moderna molntjänster hos svenska företag och myndigheter har formligen exploderat de senaste åren. Den enkla inköpsprocessen, snabb uppstart, löpande uppdateringar och en tydlig kostnadsbild är några av orsakerna till den starka trenden.

Samtidigt händer det mycket på det legala området när stora aktörer som EU och USA diskuterar hur informationen i moderna tjänsterna bäst ska skyddas.

GDPR, som började gälla våren 2018, innebar en tydlig åtstramning av hur molnbaserade tjänster behövde redovisa hur man arbetar med hantering och skydd av personuppgifter. Vi på Kundo är positiva till utvecklingen och anpassar oss löpande till de förändringar som sker. Att det händer mycket på området märker vi inte minst i alla frågor som kommer in från våra kunder.

Privacy Shield inte längre giltig

Sedan juli 2020 är Privacy Shield-ramverket som kunde användas som laglig grund för överföring av personuppgifter till USA ogiltigförklarat. Vi på Kundo valde i samband med detta att helt sluta med lagring av personuppgifter i USA, ett arbete som vi redan hade påbörjat före beslutet. Kundo lagrar nu enbart data och personuppgifter inom EU.

Datalagring i EU efterfrågas av många

Vi på Kundo har valt att enbart lagra personuppgifter i EU. Det är vad som efterfrågas av många av våra kunder och som en lokal nordisk aktör är våra kunders trygghet inom just det det här området naturligtvis extra viktigt för oss.

Många internationella aktörer inom vårt produktområde kan än så länge inte erbjuda renodlad datalagring inom EU och vi märker tydligt en ökad tillströmning av förfrågningar på grund av detta.

Är du osäker på var din leverantör av system för kundservice lagrar er data? Du bör kunna hitta denna information på deras webbplats. Du kan också be din leverantör om en lista på lagringsplatser och vilka underbiträden som används och med vilket syfte.

Vi fortsätter att följa utvecklingen noga

Vi på Kundo följer tillsammans med många svenska aktörer utvecklingen noga och kommer att anpassa oss snabbt om det skulle bli tydligt att det krävs förändringar för att skydda våra kunders uppgifter.

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss!