Hantera telefonsamtal direkt i Kundo

Ylva Espling

Ylva Espling

Varje år skickar Kundo ut en undersökning till kundservicechefer. En av frågorna är vilka kanaler de använder för sin kundservice. Som ni säkert anar så är telefoni i topp igen 2021 - hela 97% erbjuder telefoni som kontaktväg. Vår ambition är att oavsett hur era kunder väljer att kontakta er så ska ni kunna samla all kommunikation med dem i ett och samma smidiga system. Därför lanserar vi nu Kundo Calls, modulen som gör att ni kan hantera er telefonikanal i Kundo.

Men telefoni som kanal är inte helt utan problem - det är också den kanal som flest beskriver som svårast att hantera. När vi pratar med våra kunder är det tydligt att det kan vara svårt att få ut relevant statistik ur de olika telefonitjänster som används. För många är det också en utmaning att hantera de ärenden som kommer in på telefon på ett effektivt sätt. De här utmaningarna vill vi hjälpa till att lösa!

Med Kundo Calls går det inte bara att följa hur många samtal som tas emot, det är också möjligt att få insikt i vad samtalen handlar om. Att få en tydligare inblick i varför era kunder ringer er är mycket värdefullt för att förbättra verksamheten. Kanske kan ni få ner antalet telefonsamtal genom att styra om vissa ärenden till andra kanaler? Eller göra det lättare för de som kontaktar er att hitta svaret själva?

Med Kundo är det alltid enkelt att följa upp och ta ett ärende vidare. Med Kundo Calls gäller nu detta även de ärenden som kommer in via telefon. Kraftfulla samarbetsverktyg gör det enkelt för kundservicemedarbetarna att ta hjälp av varandra eller av andra i organisationen.

Det finns många fördelar med att samla flera av era kanaler i samma kundservicesystem. Äntligen kommer ni enkelt kunna se hur en uppdaterad kunskapsbank eller forum inte bara avlastar chatt och mail, utan även antal telefonärenden. Ni kommer också kunna se hur era kunder väljer olika kanaler för olika typer av frågor vilket bland annat underlättar bemanningsplanering.

Är du nyfiken på Kundo Calls? Kontakta oss!