Kundos vd berättar om sitt första år

Gustav Tranback

Gustav Tranback

För lite drygt ett år sedan, närmare bestämt hösten 2019, tillträdde Rasmus Kjellman som ny vd för Kundo. Att det var ett händelserikt och spännande år han hade framför sig visste han redan då. En global pandemi var dock inget som någon av oss hade kunnat förutspå. Vi satte oss ner för att höra hur Rasmus tänker kring det gångna året, vilka slutsatser han har dragit samt hur han ser på utmaningen att som ett litet bolag växla upp och bibehålla den nära kundkontakt Kundo är känt för.

När Rasmus Kjellman klev in som vd för det då snart tioåriga bolaget Kundo inleddes ett nytt kapitel i företagets historia. Direkt påbörjades arbetet med en ny kapitalanskaffning för att kunna växa i det tempot bolaget och Rasmus ville. Efter en gedigen process för att hitta en partner som passade gick projektet i mål i början av 2020. Det som hände i världen därefter hade ingen kunnat förutse.

– Mitt första år på Kundo har varit minst sagt händelserikt. Sedan mitt tillträde har vi hunnit med en ny kapitalanskaffning, att forma en på många sätt ny ledningsgrupp samt kommit igång med nya arbetssätt. Sen kom ju covid-19 ovanpå allt detta och vände upp och ned på världen, säger Rasmus.

I och med pandemin var både Kundo och deras kunder tvungna att snabbt ställa om till distansarbete.

– Många av våra kunder blev hårt belastade i början av pandemin, och även vi fick förstås snabbt ställa om till distansarbete. Det har fungerat väldigt bra för både oss och våra kunder. Vår produkt och våra verktyg var redan optimerade för att kunna användas var du än befinner dig. Det känns extra roligt och viktigt att det är så många av våra kunder som har samhällsstöttande funktioner. Att vår produkt kan hjälpa dem under svåra tider är något vi är väldigt stolta över, fortsätter Rasmus.

 

Bilden av Kundo införlivades

Redan när Rasmus började på Kundo kände han till företaget ganska väl. Han hade fått en bild av ett spännande bolag med stor potential och en stark företagskultur. En bild som han ett år senare kan konstatera stämde.

– Jag kände snabbt att min tidiga bild av Kundo som bolag också stämde väl överens med verkligheten. Men när en pandemi som ingen kunnat förutse kom fick jag se en gemenskap och företagskultur som till och med överträffade mina redan högt ställda förväntningar, berättar Rasmus.

 

Framtiden är minst lika spännande som det gångna året

2021 kommer även det att bli ett mycket händelserikt år för Kundo berättar Rasmus. Flera stora projekt både när det kommer till produkten och intåg på nya marknader väntas.

– Under 2021 kommer vi på allvar att ge oss in på det spännande området AI. Vi har redan nu börjat utveckla AI-lösningar som kommer att effektivisera och förbättra vår produkt ytterligare. Funktioner som vi tror våra kunder kommer ha stor nytta av, säger Rasmus.

– Något annat som känns otroligt kul är att vi under 2021 siktar på att ta klivet in på den finska marknaden. Det känns oerhört roligt att Kundo fortsätter sin tillväxt i ännu ett nordiskt land, fortsätter han.

Trots önskan och viljan om stor och snabb tillväxt förtydligar Rasmus att det finns andra aspekter som också är väldigt viktiga för Kundo.

– Samtidigt som vi vill växa så vill vi också förstärka det som gör oss unika och det som gör att våra kunder uppskattar oss så mycket. Vi kommer att fortsätta odla vår företagskultur och leva som vi lär och låta kundservice vara hjärtat i vår organisation. Att fortsätta ha ett nära samarbete och en nära dialog med våra kunder är både en självklarhet och en central del av strategin i vår fortsatta tillväxt, säger han.

I den nära relationen till kunderna innefattas bland annat att vara ett stöd och ett bollplank när kunderna så behöver. Men också de utbildningar och kurser som Kundo regelbundet erbjuder.

Avslutningsvis svarar Rasmus på frågan om var han ser sig själv och Kundo om 5 år.

– Vi tänker ju inte stanna här! Om 5 år har vi en tydligt ledande position på den nordiska marknaden och är på väg att ta nästa steg ut i världen, svarar en entusiastisk Rasmus.

 

Vill du veta mer om Kundo och vår produkt så får du gärna kontakta oss!