2 MIN LÄSNING

Kundsupport - Välj rätt verktyg

2020-12-14 Björn Lilja
 
 

Bra kundsupport skapar lojalitet, merförsäljning och billig marknadsföring. Här förklarar vi vikten av en bra kundupplevelse och hjälper dig i valet av  rätt verktyg för er kundsupport.

Vad är egentligen bra kundsupport?

Med grundläggande kundsupport hjälper ni era kunder med deras frågor eller problem. Man kan säga att den minsta möjliga ambitionen handlar om att göra det möjligt för era kunder att fortsätta använda er produkt eller tjänst.

Riktigt bra kundsupport är däremot något helt annat och där ligger också ribban betydligt högre. Bra kundsupport löser inte bara kundens problem, utan gör det på ett sätt som gör kundare mer nöjd än de var innan. Bra kundsupport skapar ökad lojalitet, driver merförsäljning och ger er gratis marknadsföring när era kunder talar väl om sin upplevelse. Det är hit vi vill sträva!

Därför har kundsupport blivit ännu viktigare

Flera förändringar de senaste 20 åren har successivt gjort att det nu är viktigare än någonsin att ta hand om sina kunder och leverera bra kundsupport. Det gäller oavsett vilken typ av verksamhet och bransch du arbetar i. Några av de viktigaste förändringarna är:

 • Kundernas förväntningar har ökat. Internet skapar mer informerade köpare som vet vilka alternativ de har och vad de kan förvänta sig.
 • Internet skapar ökad transparens som gör misstag dyrare. Det är enklare än någonsin att ta reda på vad andra kunder har haft för upplevelse av er och er kundsupport.
 • Vi blir allt mer vana att betrakta oss som “kunder” som kan ställa krav, oavsett vilken verksamhet vi har att göra mer.

Dessa förändringar berör alltså inte bara privata verksamheter. Även myndigheter, kommuner och ideella verksamheter får högre krav och förväntningar på sig. 

Er kundsupport är ett av flera viktiga områden som påverkar kundens bild av er. Försäljningen och själva upplevelsen av produkten är förstås viktigt, men upplevelsen vi som kunder har även efter köpet blir allt mer avgörande för lojalitet och merförsäljning. Här är snabb, lyhörd och kompetens kundsupport en mycket viktig pusselbit.

System för kundsupport

Kundsupport kan se olika ut beroende på din verksamhet och relationen till den som behöver support. Kunden kan vara antingen en köpare av era produkt och tjänster eller en intern kund eller intressent i en större organisation.

Gemensamt för dessa situationer är dock att utmaningarna liknar varandra när antalet frågor till er kundsupport ökar. Tecken på att ni behöver ett professionellt system för er kundsupport kan exempelvis vara:

 • Ni är flera som arbetar i en gemensam inkorg för kundsupport. Det blir svårt att samarbeta utan att krocka med varandra. 
 • Ni vill få statistik och förståelse kring vad frågorna till er support handlar om. 
 • Kanske arbetar ni även med kundsupport i andra kanaler, som chatt och sociala medier?
 • Kanske finns det en chef som ställer frågor om resurser och tidsåtgång i ditt team? 

I ett robust och modernt verktyg för kundsupport ska du kunna:

 • Samarbeta med dina kollegor utan att krocka. 
 • Se vem som gjort vad och undvika dubbelarbete
 • Kommentera, tilldela, följa upp och kategorisera ärenden
 • Få ut statistik och rapporter över volymer och svarstider

Vill du lära dig mer om hur ett verktyg för kundsupport fungerar och vilken nytta ni får ut? Ta gärna kontakt med oss och boka en demo!

 

New call-to-action

 
 
 
2020-12-14 Björn Lilja
 
 
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för tips, inspiration och nyheter kring kundservice!