Nytt i Kundo - januari till mars

Jimmy Risberg

Jimmy Risberg

Här kommer en sammanfattning av de nya funktioner och förbättringar vi byggt i Kundo under Q1 2023!

Vi inför ärendestatusar
Med Kundo ges du trygghet och möjlighet att fokusera på det som är viktigt - att leverera riktigt bra kundservice! Vi utvecklar oss nu genom ett tydligare fokus på vilken status era ärenden befinner sig i, så att du vet vilka ärenden som kräver din uppmärksamhet nu, vilka som är väntande och vilka du helt kan bortse från för stunden. Detta gör vi utan att tumma på en av våra viktigaste principer - att det ska vara enkelt att använda Kundo!  Vi utvecklar kontinuerligt våra ärendehanteringsfunktioner, så håll ögonen öppna efter fler nyheter på området! 

Integration med Slack
Genom att integrera med Slack kan du enkelt notifiera dina kollegor utanför Kundo om ärenden som rör just dem! I anslutning till varje ärende kan du välja att skicka relevant information till Slack. Ni lägger in rubrik, meddelande och så skickas en länk till ärendet med till en Slack-kanal ni själva väljer.  

Läs mer om Slackintegrationen här

Svara på flera mailärenden samtidigt
Nu kan du välja mailärenden som du sedan kan svara på. Det kan t.ex. vara behändigt om ni har en driftstörning och vill få ut samma information till flera samtidigt. Klicka på "Hantera flera", välj relevanta mailärenden och sedan “Svara flera”. Mailet kommer skickas som en förlängning av mailtrådarna vilket alltså innebär att ärendena fortsatt hålls separerade från varandra. 

Gruppera kanaler
Har du många kanaler och tycker det är lite svårt att få en överblick över dessa? I så fall kan vi rekommendera att du grupperar kanalerna så det passar dig! Du kanske vill gruppera kanaler efter språk eller tydliggöra vilka just du har extra ansvar över. Valet är ditt!

 

Förbättringar kring 2-faktorsautentisering
Om din kollega har problem med 2-faktorsautentiseringen kan du nollställa den så att hen kan lägga till det igen! Du gör det enkelt via användarinställningarna i huvudmenyn.

Fler mottagare i Be om hjälp
Om du använder Be om hjälp har du kanske lagt märke till att man bara kunnat skicka meddelandet till en mottagare per tillfälle. Inte nu längre! Nu kan du lägga till fler mottagare direkt och eventuella svar hålls kvar i samma tråd.

Kopiera foruminlägg till andra forum
Du kan nu välja att slå på en funktion som gör att forumredaktörer kan kopiera över ett foruminlägg (och eventuella svar) till alla andra tillgängliga forum. Inlägget behöver godkännas av en redaktör innan de faktiskt publiceras i de andra forumen och du har därmed möjlighet att redigera och göra ändringar innan publicering om det behövs!