Rapport

Kundservice i Norden 2022

Vår senaste rapport med trender och insikter från kundservicebranschen i Norden

Kundservice i norden 2022

Återigen har Kundo kollat av kundservicebranschen för att få reda på vilka trender och utmaningar som råder, hur branschen förändras och vad som är viktiga frågor för er som jobbar med kundservice. Precis som sist så har vi valt att titta på hela Norden för att få en så bred och rättvis bild som möjligt.

Vi ville bland annat ta reda på:

  • Vilka kanaler för kundkontakt som är de vanligaste
  • Vilka typer av system kundservice använder
  • Hur branschen använder AI-teknik
  • Hur kundservice definierar och förhåller sig till kundnöjdhet
  • Vilken roll och ställning kundservice har i organisationen
  • Hur fördelningen mellan kontorsarbete och remotearbete ser ut
  • Framtiden för kundservice i Norden

Trevlig läsning!