Kundservice och CX

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Customer Experience, eller CX, är ett begrepp som börjat användas allt flitigare under det senaste året. Med vad betyder det egentligen? Och hur förhåller det sig till det mer välkända fenomenet kundservice? Det ska vi försöka att reda ut!

Lite förenklat så kan man beskriva CX som en paraplyfunktion som bland annat innefattar kundservice. Som namnet antyder så handlar CX om kundens totala upplevelse, det innefattar alltså all interaktion kunden har med ert företag och er produkt. Något som fler än kundservice bidrar till.

 

Se ett webbinarium om CX:

New call-to-action

 

Kundservice skapar CX

Trots att Customer Experience handlar om mer än kundservice så är kundservice en otroligt viktig del för att skapa bra CX. Kundservice är oftast de som har mest kontakt med kunderna, och funktionen blir därför väsentlig för att skapa en bra bild av företaget. Men kundservice bidrar till den totala kundupplevelsen på fler sätt än så.

Som ni säkert vet sitter kundserviceorganisationen på otroliga mängder kunskap om era kunder. Efter daglig kontakt har de antagligen bäst koll på vad era kunder tycker om er produkt/tjänst, vad de saknar och vad som kan bli bättre. Det här är information som är ovärderlig för hela företaget. För att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt bör därför affärs- och produktutveckling göras med insikter från kundservice som grund. Då skapas en bra kundupplevelse, eller bra CX.

 

Se ett webbinarium om hur CX fungerar i praktiken:

New call-to-action

 

CX och kundservice - skilda saker men ändå sammankopplat

Det är svårt att dra en helt tydlig linje mellan CX och kundservice. Det går självklart att som ovan definiera kundservice som en del av CX, men då kundservice är så viktigt för alla delar av det som kallas CX kanske man ska se det på ett annat sätt. Det handlar kanske snarare om vad som är målet. Är det att leverera bra kundservice och besvara alla frågor som kommer in? Eller är det att skapa en övergripande bra kundupplevelse? Era kunder föredrar garanterat det sistnämnda.

Vill du veta mer om hur Kundo kan hjälpa er med ert CX-arbete så är du varmt välkommen att kontakta oss!