Ett enklare alternativ till en Chatbot

Överväger ni att använda en chatbot? Kundos chattassistent effektiviserar er kundservice utan att kompromissa med användarupplevelsen. Ni kommer också igång snabbare än med en chatbot. Er chatt finns enkelt tillgänglig på hemsidan och söker och presenterar svar i befintlig information på ett sätt som inte kompromissar med kundens upplevelse.

Kundos svar på chatbot

Chattassistenten låter er effektivisera kundservice i chatt utan omfattande implementation av komplexa AI-system och utan stora mängder träningsdata som annars krävs för en chatbot.  Ni är igång med några få klick.

En enklare chatbot

Som en chatbot, fast enklare

Kundupplevelsen blir lidande när en chatbot inte  svarar rätt eller snabbt nog guidar vidare till en mänsklig kontakt. Bara 12% av konsumenter säger att de är nöjda med sin upplevelse av chatbotar! Chattassistenten effektiviserar er kundservice utan att vara i vägen för kunden.

Bättre användarupplevelse

Effekten av en chatbot, men bättre användarupplevelse

Chattassistenten hämtar data från er kunskapsbank eller frågeforum. Så fort information uppdateras där blir den också tillgänglig för chattassistenten. Ni kopplar de befintliga informationskällorna till chattassistenten med några få klick.

chattassistent-3

Utnyttja er befintliga kunskapsbas

Vad är en chatbot?

Vad är en chatbot?

En chatbot är en automatiserad chatt där en dator med hjälp av förprogrammerade regler och kunskap kan svara på många av kundernas frågor. “Kunskapen” hos en chatbot kan antingen var baserad på statisk information från en kunskapsbank eller vara baserad på att chatboten lär sig automatiskt med hjälp av så kallad maskininlärning.
Vilka utmaningar har en typisk chatbot?

Vilka utmaningar har en typisk chatbot?

Tack vare den snabba teknikutvecklingen på området AI och maskininlärning blir chatbotar successivt bättre. Det finns dock flera utmaningar och problem med en chatbot idag:

  • Det krävs stora mängder träningsdata för att lära upp en chatbot som bygger på maskininlärning. Det saknas idag i många organisationer.
  • Kundservice är ett brett och allmänt frågeområde och det är svårt att få en chatbot att bli bra nog på att hantera de många olika typerna av frågor som kommer in. Därför riskerar användarupplevelsen att bli sämre när chatboten inte kan svara eller i värsta fall svarar fel.
  • Det är svårt för chatboten att avgöra när den bör lämna över dialogen till en medarbetare på kundservice. Även detta bidrar ofta till en frustrerande användarupplevelse.
Vad är chattassistenten?

Vad är chattassistenten?

Kundos unika chattassistent är en hybrid mellan en traditionell chatt och ett system som kan avlasta kundservice på samma sätt som en chatbot. När kunden börjar ställa sin fråga i chatten söker chattassistenten i realtid i källor som kunskapsbank och frågeforum. Om svaren inte matchade kundens fråga kan kunden direkt välja att chatta som vanligt med kundservice.

Förslagen på svar som chattassistenten presenterar leder till en effektivare service då kunden hittar svar utan att faktiskt påbörja chatten med kundservice. Men eftersom steget till att chatta som vanligt är så litet försämrar inte chattassistenten användarupplevelsen. En kombination av det bästa från två världar helt enkelt!
Varför är chattassistenten ett enklare alternativ till en chatbot?

Varför är chattassistenten ett enklare alternativ till en chatbot?

Ni uppnår liknande effektivisering med chattassistenten som med en chatbot, utan att försämra upplevelsen för era kunder. Chattassistenten aktiveras i Kundo med några få klick och drar nytta av befintlig information i kunskapsbank och frågeforum. Ni är igång på nolltid, vilket ska jämföras med införandet av en chatbot som ofta tar många veckor eller månader.
Hanterar chattassistenten svenska?

Hanterar chattassistenten svenska?

Chattassistenten hanterar alla de språk som ni har information på i de källor ni kopplar in. Att skapa en chatbot på svenska är alltså inga som helst problem.
Hur kan jag få mer information?

Hur kan jag få mer information?

Vill du få mer information och se hur chattassistenten fungerar bokar du enklast en kort demo direkt på vår hemsida. Boka en demo här.

Kom igång med Kundo