Byt lärdomar med era branschkollegor

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Som en del i Kundos helhetserbjudande anordnar vi regelbundet branschträffar för våra kunder. Vi vill sammanföra kunder som har liknande utmaningar för att ni som kundserviceorganisation ska kunna utvecklas och bli ännu vassare.

I dagarna gick en av Kundos branschdagar av stapeln på kontoret på Rosenlundsgatan i Stockholm. Den här gången var det representanter från myndigheter, kommuner och fackförbund som minglade och bytte erfarenheter.

Med branschdagarna vill vi samla kunder som rör sig inom samma bransch för att de ska få möjlighet att, tillsammans med sina branschkollegor och oss på Kundo, diskutera gemensamma utmaningar. Ellinor Hossain Karlsson arbetar som Customer Success Manager på Kundo och är ansvarig för den här typen av event.

– På branschdagarna försöker vi lyfta de områden och frågeställningar som just målgruppen för dagen tycker är viktiga. Vi försöker också balansera mer allmän information med produktdemos som vi tror kan vara av intresse, säger Ellinor.

Bland deltagarna syntes både kundservicemedarbetare och kommunikatörer som arbetar i Kundos verktyg såväl som de som köper in våra produkter. Med en blandning av kommuner, fackförbund, bibliotek och universitet skapades en bra dialog som resulterade i flera värdefulla lärdomar.

– Ifrån den senaste branschträffen tror jag att deltagarna fick med sig flera lärdomar. Bland annat insåg flera vikten av att arbeta mer datadrivet utifrån statistiken i Kundo. Jag tror också att flera fick upp ögonen för att jobba mer med taggar i våra produkter för att skapa mer insikter om kunddialogen. Vi hade också intressanta samtal om att arbeta mer proaktivt inom kundservice och att involvera andra avdelningar i arbetet, säger Ellinor.

Näst på tur står branschdagar för både bostadsbolag och för välgörenhetsorganisationer!