Hjälp ditt team på traven med rätt digitala verktyg

Gustav Tranback

Gustav Tranback

För att undvika att dina kunder överger dig är det som kallas kundlojalitet väldigt viktigt. Ett av de bästa sätten att bygga lojalitet bland era kunder är att erbjuda riktigt bra kundservice. Med rätt digitala verktyg kan du göra just det samtidigt som du förbättrar arbetssituationen för dina medarbetare.

Kundservice är en verksamhet som ofta får utstå hög belastning. Beroende på vad du arbetar i för typ av verksamhet kan mängden inkomna frågor från kunder bitvis vara väldigt hög. Utan ordentligt struktur leder det här till hög arbetsbelastning och att viktiga kundfrågor faller mellan stolarna. För att ditt kundserviceteam ska kunna upprätthålla den struktur som krävs behöver de ha rätt verktyg! Med ett digitalt system för kundservice kan dina medarbetare få en tydlig överblick av alla inkomna ärenden och strukturerat beta av dem för att på så sätt eliminera risken att något missas eller glöms bort.

 

Ett mer effektivt team med digitala kundserviceverktyg

Fördelarna med digitala kundserviceverktyg är många, inte minst så får du ett mer effektivt team som också får en betydligt bättre arbetsmiljö. När dina medarbetare ser alla inkomna ärenden i ett och samma system, oavsett vilken kanal de kommit in via, är det enkelt att fördela och bocka av ärenden. Med rätt verktyg kommer effektiviteten öka och fler ärenden kommer att hanteras. Dina medarbetare slipper också ägna tid att leta upp gamla mail i en inkorg, göra anteckningar på post-it-lappar och föra in data i stora Excel-dokument bara för att veta vad de gjort tidigare. Med allt samlat på samma plats kan hela teamet se all tidigare interaktion med kunden, vilken medarbetare som hade kontakt med kunden tidigare och enkelt tilldela ärendet till rätt kollega.

LÄS OM HUR AUCTIONET SKAPADE ÖVERSIKT OCH KONTROL MED KUNDO MAIL

Bra verktyg kommer att leda till bättre kundservice

Utöver en bättre situation för dina medarbetare kommer digitala kundserviceverktyg också att resultera i bättre kundservice. Med strukturen som rätt verktyg medför kommer aldrig ärenden att glömmas bort och falla mellan stolarna igen. Ni kommer också att kunna lösa ärenden snabbare med all information samlad på ett och samma ställe. Bra verktyg leder alltså till nöjdare kunder som i förlängningen troligtvis leder till ett bättre resultat för hela organsationationen!

Några av fördelarna med ett digitalt kundserviceverktyg

  • Håll koll på alla inkomna ärenden och säkerställ att alla besvaras.
  • Se till att ärenden följs upp inom överenskommen tid.
  • Få statistik över kundservice arbete som kan ge värdefulla insikter till hela organisationen.
  • Tilldela ärendet till rätt person direkt för att undvika irritation hos kunden.
  • Du sparar tid och kan svara dina kunder fortare
  • Du har all information samlad på ett ställe
  • Prioritera ärenden så att hela teamet ser det

Rätt verktyg är ett måste för att du och ditt team ska utvecklas

Som du märker så finns det alltså många goda anledningar att investera i ordentliga verktyg för kundservice. Säkerställ en kundservice i toppklass samtidigt som du skapar en bättre arbetssituation för ditt team med en digital kundserviceplattform som ni arbetar i tillsammans. Nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och, med ett bättre resultat, även en nöjdare företagsledning.

New call-to-action