Med kollektivavtal tar Kundo ytterligare ett steg mot en riktigt stark företagskultur

Gustav Tranback

Gustav Tranback

För att kunna leverera bra produkter och tjänster är det viktigt att skapa en bra arbetsplats där medarbetarna trivs. Det är något som Jonatan Larsson, medgrundare och operativ chef på Kundo, är övertygad om.

Jonatan Larsson har likt de andra Kundo-grundarna en bakgrund som utvecklare men har nu istället tagit rollen som operativ chef. Det innebär att han har hand om alla interna processer, ledningsfrågor som rör organisation, HR, företagskultur och rekrytering.

– Kort och gott kan man säga att jag ansvarar för hur vi på Kundo vill vara, säger Jonatan Larsson.

Mer än ”bara” ett SaaS-bolag

Kundos huvudsakliga syfte är att tillhanda digitala verktyg för kundservice som en prenumerationstjänst, alltså det som kallas SaaS, Software as a Service. Men till skillnad från andra liknande bolag adderar Kundo även ett lager av service och tjänster ovanpå det.

– Vi försöker se oss själva mer som en partner, inte bara som en leverantör. Vi har en lokal anknytning då vår verksamhet är belagd i Sverige, vi har support på svenska och vi jobbar väldigt mycket med Customer Success (CS) där varje kund får en dedikerad CS-manager, säger Jonatan.

För ett företag där medarbetarna spelar en oumbärlig roll i kundernas upplevelse blir arbetsplatsen och företagskulturen väldigt viktiga. Redan från början var grundarna överens om att de ville skapa en arbetsplats de själva skulle trivas på.

– Det var viktigt för oss att skapa en bra arbetsplats. Vårt företag skulle vara attraktivt för såväl oss själva som för kunder och nya medarbetare. Då vi väntade flera år med att ta in riskkapital har vi kunnat växa i lagom takt och bygga upp en stark, långsiktig företagskultur. I och med det tror jag också vi sluppit den växtvärk många andra start-ups lätt råkar ut för, fortsätter Jonatan.

”Bra företagskultur ger ringar på vattnet”

Arbetet med att bygga upp en bra arbetsplats resulterar i mer än nöjda medarbetare. Jonatan och Kundo kan se flera positiva resultat av det löpande arbetet med att skapa en så bra arbetsplats som möjligt.

– Vi kan se att en bra företagskultur ger ringar på vattnet. Ju bättre våra medarbetare trivs desto bättre kan vi också prestera och leverera. Det här har varit en nödvändighet för att vi ska kunna växa i den takt vi vill, säger Jonatan.

Stark företagskultur hos leverantören gynnar kunderna

Med en stark företagskultur och tydliga värdeord som hela tiden efterlevs kommer även kunderna känna av resultatet.

– Jag tror att våra kunder gynnas av vår starka företagskultur. Våra värdeord smittar av sig hela vägen. Exempelvis jobbar vi efter värdeorden glädje och omhändertagande, vilket har visat sig vara något våra kunder också känner av när de arbetar i våra verktyg, säger Jonatan.

Som det senaste steget i Kundos interna arbete har de nu tecknat kollektivavtal för alla anställda. Något som dels har efterfrågats av kunder och dels rimmar väldigt bra med det företag Kundo vill vara.

– Vi har sett att kollektivavtal är något som efterfrågas av våra kunder, framförallt inom den offentliga sektorn. Men vi känner också att det stämmer väldigt bra överens med bilden av en trygg, svensk aktör som vi vill kommunicera, fortsätter Jonatan.

Jonatan och Kundo ser kollektivavtalet som en trygghets- och kvalitetsstämpel och något som stärker bilden av företaget som en seriös aktör. Framförallt som verksamma i en bransch där just kollektivavtal inte alltid är så vanligt.

 Våra 10 budord för riktigt bra kundservice  Ladda ner guiden här!