Kundservice får allt större fokus - men det finns mer att göra

Gustav Tranback

Gustav Tranback

Trenden är tydlig. Kundservice blir en viktigare och viktigare del av svenska organisationer. Det är en utveckling vi tydligt kan se i den senaste upplagan av vår undersökning ”Kundservice i Sverige”. Men samtidigt som nästan alla är överens om kundservice starkare ställning säger en stor majoritet att det fortfarande finns mycket kvar att göra

Sedan vi började att undersöka vad som händer i kundservice-Sverige 2016 har en trend varit tydligare än alla andra. Fler och fler av de tillfrågade tycker att kundservice blivit en viktigare del av deras organisation. Vi på Kundo, som tycker att kundservice ska vara hjärtat av varje organisation, tycker såklart att det här är jätteroligt!

Men nästan lika många som upplever att kundservice blivit viktigare i deras organisation tycker samtidigt att kundservice ska prioriteras ännu högre än vad det gör. 95% av de tillfrågade ser att kundservice blivit viktigare och hela 92% tycker att det måste hamna ännu högre på agendan. Det är med andra ord fortfarande en bit kvar innan kundservice nått den position den förtjänar och den centrala ställning som hela organisationen skulle ha glädje av. Men vi har kommit en bra bit på vägen!

Fler och fler intresserar sig för kundservice insikter

Senaste upplagan av rapporten pekar också på ett större intresse från övriga delar av företaget för kundservice. Så många som 85% upplever det som att flera delar av deras organisation nu har börjat intressera sig för de insikter kundservice får genom ständig kundkontakt.

Ett citat från undersökningen ringar in det här fenomenet väldigt bra:

“Kundernas åsikter efterfrågas mer och mer vid t.ex produktutveckling och kampanjutskick och det är vi på kundservice som har den informationen!”

På Kundo lyfter vi gärna faktumet att kundservice sitter på så otroligt mycket värdefull information. Eftersom att kundservice är de som dagligen pratar med kunder har de också järnkoll på vad företagets kunder efterfrågar och vad de saknar med dagens erbjudande. Det känns därför extra roligt att fler utanför kundservice fått upp ögonen för detta.

Tydliga mål och strategier - viktigt för alla

Ett tydligt tecken på att kundservice börjar få en högre ställning inom organisationen är när det tas fram ordentliga mål och strategier för avdelningen. När företaget förstår vinningen av bra kundservice måste det också sättas upp tydliga mål för att få ut maximalt av satsningen. I den senaste undersökningen vi gjorde svarade 72% att de hade en uttalad strategi, mål eller vision för kundservice. Det är alltså en siffra som tydligt visar på sambandet mellan tydliga mål och avdelningens ställning inom organisationen.

Att sätta upp mål och en strategi för företagets kundservice är på många sätt det första steget på vägen till att göra kundservice centralt i organisationen. Det fyller dessutom flera funktioner. Dels inser hela företaget att kundservice är något som är viktigt. Och dels, kanske än viktigare, så motiverar det alla som jobbar med kundservice i strävan att hela tiden bli bättre.

Ladda ner hela rapporten:

New call-to-action