product news

Reuse knowledge to reduce your response time

Are you using Kundo Mail in combination with Kundo Forum or Kundo Knowledge? Now you can reduce your response time for incoming emails by reusing all knowledge you have built up in your forum or knowledge base.

 
 

2 Min reading
Chatbot eller live chat?

Du har sannsynligvis fått med deg den pågående diskusjonen om hvorvidt AI-funksjonen chatbot er en god idé når det gjelder ...

Read post kundobloggen
1 Min reading
Kundeservice og CX

Customer Experience, eller CX er et begrep som har blitt brukt stadig oftere de siste par årene. Men hva betyr det egentlig? ...

Read post kundobloggen

Subscribe to our newsletter for tips, inspiration and news about customer service!